NTM to określenie choroby, z którą musi żyć znaczna część społeczeństwa w naszym kraju. Może ono